Overlijdensrisicoverzekeringen

Comments Off on Overlijdensrisicoverzekeringen

Overlijdensrisicoverzekering

Deze verzekering keert bij overlijden van de verzekerde(n) een vooraf afgesproken bedrag uit. De hoogte van dit bedrag, ook wel het verzekerd bedrag, en de looptijd van de verzekering kunt u zelf bepalen. Het verzekerd bedrag en de looptijd van de verzekering beïnvloeden de hoogte van de premie. Vaak bieden aanbieders een korting aan voor niet-rokers.Bij verzekerde bedragen boven 250.000 euro kan een medische keuring naar het hiv-virus worden gevraagd. De verzekeraar keert uit aan degene die in de polis als ‘begunstigde’ is aangewezen.In verband met erfbelasting kan het, als u niet in gemeenschap van goederen bent gehuwd, verstandig zijn om bij meer dan één verzekerde persoon de premie van de verzekering te splitsen. U betaalt dan voor uw partner en uw partner betaalt voor u. De hoogte van de premie is van meerdere factoren afhankelijk zoals bijvoorbeeld uw leeftijd, inkomen en rookgedrag.

HANDIGE SITES: